Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών » για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2020.

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
image_print