Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του επαναληπτικού διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2020.

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
image_print