Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2019.

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018
image_print