Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση «Υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2021»

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
image_print