Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση «Υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2022»

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print