Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής Χωριστής»

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print