Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμα» σχολικού έτους 2020-2021.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020
image_print