Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)»

Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018
image_print