Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Σαμουλαδά Παρασκευή

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016
image_print