Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Ανάκληση απόφασης Δημάρχου (αριθμ. 49202/23-11-2022) περί αναπλήρωσης Αντιδημάρχου.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022
image_print