Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΙΡΙΟΔΟ 2019-2023

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020
image_print