Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάκληση απόφασης Δημάρχου περί μεταφοράς και απασχόλησης προσωπικού του ΝΠΔΔ σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020
image_print