Οικονομική Επιτροπή

Ανάκληση απόφασης οικονομικής επιτροπής και ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

Τρίτη, 21 Αύγουστος 2018
image_print