Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάκληση της 12/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής και επαναφορά της 91/2015 απόφασης σχετικά με την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016
image_print