Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ανάκληση της αριθμ. 160/2019 απόφασης Δ.Σ. περί “ Παραχώρησης χρήσης (διάθεση) του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου “ Δ. Κραχτίδης ” για την παρουσίαση του έργου “ Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ και το ΤΕΡΑΣ”, λόγω αναβολής της παράστασης

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print