Οικονομική Επιτροπή

Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 203/ 2018 απόφασης Ο.Ε. και λήψη νέας για ορισμό Δικαστικών Επιμελητών για το έτος 2018.

Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2018
image_print