Γραφείο Δημάρχου

Ανάκληση της υπ’αριθμ. 2388/152/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΩΝΩ9Μ-Κ03) αποφασής μας περι κατανομής ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017
image_print