Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
image_print