Οικονομική Επιτροπή

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μετατροπής των συμβάσεων των καθαριστριών από μειωμένου ωραρίου σε πλήρες.

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017
image_print