Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αναμόρφωση των πινάκων κατάταξης-Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
image_print