Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς – Ιωαννίδου Υπερμαχία – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
image_print