Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανανέωση από το Δήμο Δράμας των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσής τους έως τη λήξη του προγράμματος, του μεταφερόμενου προσωπικού του «Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων» από την Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.) Δήμου Δράμας» στο Δήμο Δράμας, κατόπιν ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019
image_print