Ανανέωση απόσπασης υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας στο Δήμο Δράμας