Ανανέωση ψηφιακής υπογραφής σε υπαλλήλους του Δήμου Δράμας