Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανανέωση Συµβάσεων προσωπικού Ι∆ΟΧ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας για την υλοποίηση της δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής- Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-Α.μ.ε.Α)» περιόδου 2021-2022

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
image_print