Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανανέωση Συµβάσεων προσωπικού Ι∆ΟΧ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας για την υλοποίηση της δράσης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠ-Α.Μ.Ε.Α.) , σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022 – 2023 ( Πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»).

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print