Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020
image_print