1

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ