1

Αναπλήρωση Αντιδημάρχου απο άλλον Αντιδήμαρχο για το χρονικό διάστημα απο 02/08/2022 εως 10/08/2022