Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Aνάπτυξη καινοτόμου δικτύου ασυρμάτων σημείων πρόσβασης νέας γενιάς στο Δήμο Δράμας και καθορισμός τέλους ανά θέση / σημείο

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
image_print