Αναστολή καταβολής μισθωμάτων των Κυλικείων σε σχολικές μονάδες λόγω του Covid 19.