Δ/νση Δόμησης

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 121/2009 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ.

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016
image_print