Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

”Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.”.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
image_print