1

Ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας για :1) α) έξι (6) ξύλινα παγκάκια από τορνευτή ξυλεία Πεύκης (κυλινδρικής διατομής), από σκελετό με κυλινδρικά στοιχεία διατομής Φ10 εκ. συνδεδεμένα μεταξύ τους με συναρμογές καθώς και δύο (2) πλάκες κορμού Πεύκης, μία (1) πλάτη και ένα (1) για τον πάγκο διάσταση 1,20χ40, β) έξι (6) τραπέζια από τορνευτή ξυλεία Πεύκης (κυλινδρικής διατομής). Η κατασκευή αποτελείται από σκελετό με κυλινδρικά στοιχεία διατομής Φ10 εκ. συνδεδεμένα μεταξύ τους με συναρμογές καθώς και επτά (7), τάβλες κορμού Πεύκης για τον πάγκο και 2) α) έξι (6) ξύλινα παγκάκια από τορνευτή ξυλεία Παύκης (κυλινδρικής διατομής), από σκελετό με κυλινδρικά στοιχεία διατομής Φ10 εκ. συνδεδεμένα μεταξύ τους με συναρμογές (χούφτες) καθώς και δύο (2) πλάκες κορμού Πεύκης, μία (1) πλάτη και ένα (1) για τον πάγκο, διάσταση 1,20χ40,, για τις ανάγκες των χώρων των δημ. πάρκων της πόλης μας, με απ ευθείας ανάθεση.