Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας υλικών για την επισκευή – αντικατάσταση των φθαρμένων και κατεστραμμένων πλακόστρωτων τμημάτων των πάρκων του Δήμου μας, με απ ευθείας ανάθεση

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012
image_print