Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ(οφυοαπώθησης,μυοκτονίας και εντομοκτονία) ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016
image_print