Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης εκθέσεων ελεγκτών δόμησης δημοτικών κτιρίων

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print