Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανάθεση εργασιών ελέγχου των βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2022 (χρήση 2021) , με την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης.

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
image_print