Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δράμας».

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
image_print