1

Ανάθεση εργασιών: Τμήμα Α «Διακόσμηση εξωτερικών χώρων της Ονειρούπολης και εξωτερικά των οικίσκων της Ονειρούπολης 2022-2023 »