1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑTΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2021-2022