Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας σε εκδίκαση αγωγής.