Τμήμα Προμηθειών

Ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Εργασία υποστήριξης εφαρμογών SingularLogic», με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης 23.978,50 € με τον Φ.Π.Α. (19.337,50 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα.

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023
image_print