Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ανάθεση της εργασίας εκτέλεσης υπηρεσιών για την ενεργοποίηση – προμήθεια των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019
image_print