Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

: Ανάθεση της παροχή υπηρεσιών προβολής –διαφήμισης και Βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης «Drive in Cinema»-, συνολικής δαπάνης 500,00 € με το Φ.Π.Α. (403,22 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
image_print