Τμήμα Προμηθειών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
image_print