Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρο 4 ΠΔ 80/2016)

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print