Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρο 4 ΠΔ 80/2016)

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020
image_print