1

Άνοιγμα νέου λογαριασμού για πληρωμή προμηθευτών και δαπανών του οργανισμού, χορήγηση προπληρωμένης κάρτας για χρήση σε διαδικτυακές συναλλαγές, χορήγηση εταιρικής χρεωστικής κάρτας και υπογραφή των παραπάνω σχετικών συμβάσεων την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Καρτών.