Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δράμας (Δ.Ε. Υ.Α.Δ.) – μέλος εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα (Οικολογική Κίνηση)

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print